Wstęp

Początek prezentowanej na poniższych stronach kolekcji to czerwiec 2009 roku. Kolekcja ta obejmuje banknoty z emisji od roku 1962 do dnia dzisiejszego. W kolekcji powinien znaleźć się przynajmniej jeden banknot z każdej emisji. Piszę 'powinien', ponieważ kolekcja nie stanowi jeszcze zamkniętej całości - jest w trakcie ciągłego rozwoju. Stąd też pewnych banknotów jeszcze nie ma w niej, ale zapraszam ponownie - kolekcja stale zwiększa swą zawartość. Banknoty znajdujące się w kolekcji są w większosci w stanie UNC (uncirculated). Jeżeli prezentowany banknot jest w innym stanie to, zostało to wyraźnie zaznaczone. Na zakończenie jeszcze jedna uwaga, pomimo że kolekcja obejmuje lata od 1962 roku mogą w niej znaleźć się banknoty wydane w latach wcześniejszych, zawsze jednak banknoty te były używane po roku 1962, chociażby przez pewien czas. Skany banknotów, których brak w kolekcji zostały zaczerpnięte ze strony internetowej www.atsnotes.com.

Zasady oznaczania banknotów

Każdy banknot znajdujący się w kolekcji posiada unikalne oznaczenie literowo-cyfrowe o następującej strukturze:

A-BB-CC-X

Poszczególne litery mają tutaj następujące znaczenie:

Cyfra A oznacza kontynent na jakim znajduje się państwo emitenta. Dla poszczególnych kontynentów przyjęto następujące oznaczenia:

Cyfra 8 oznacza w tym przypadku nie tyle kontynent, ile grupę banknotów.

Cyfry BB symbolizują dwucyfrowy kod kraju w ramach kontynentu określonego przez literę A. Po otwarciu stony każdego kontynentu widoczne są kraje znajdujące się na tym kontynencie wraz z ich kodami.

Cyfry CC to kolejny numer emisji w ramach danego państwa.

Litera X oznacza w tym przypadku kolejny banknot w ramach danej emisji. W opisie każdej emisji wymienione zostały wszystkie banknoty z tej emisji z nadaniem im odpowiednich oznaczeń. Poniewż w kolejcji znajdują się tylko wybrane banknoty każdej emisji, oznaczenie to jest unikalne ale nie koniecznie zaczyna się od 'A'.

Ponadto obok numeru jaki w mojej kolekcji posiada dany banknot, w nawiasie za tym numerem podano numer katalogowy wg Picka dla danego kraju. Przykładowo wygląda to następująco 1-01-01-C (P277).

Zapraszam do oglądania kolekcji!

Powrót