Banknoty fantazyjne!


Prezentowane poniżej banknoty nie są prawdziwymi banknotami emitowanymi przez banki centralne poszczególnych państw, a jedynie imitacjami banknotów prezentującymi różnorodne zmyślone elementy. W większości przypadków wzory banknotów fantazyjnych są jednak zbliżone do banknotów oryginalnych emitowanych w danym kraju.

Oznaczenie banknotów fantazyjnych ma następującą postać:

9-BB-CC-X

Cyfry BB symbolizują dwucyfrowy kod kraju w ramach grupy banknotów fantazyjnych.

Cyfry CC to kolejny numer banknotu w ramach danego państwa.

Litera X jest zawsze literą A i została dodana jedynie w celu zachowania spójności numeracji.

W kolekcji znajdują się obecnie banknoty następujących państw:

Banknot pochodzący z Brazyli.

Banknot fantazyjny z Chile.

Banknot fantazyjny z Peru.

Dwadzieścia sześć kolejnych banknotów fantazyjnych pochodzi z Polski. W przypadku pierwszych 13 ich treść wiąże się z głośnymi wydarzeniami jakie miały miejsce po roku 1989, kolejne 13 to typowe banknoty okazjonalne lub testowe, kolekcjonerskie.

Banknoty z USA.

Banknot z Argentyny.

Kolejne siedem banknotów pochodzi z Chin.

Banknot pochodzący z Macau.

Banknot pochodzący z Hong Kongu.

Banknoty z Unii Europejskiej

Banknoty z Andory

Banknot pochodzący z Czarnogóry

Banknot pochodzący z Francji

Powrót