Europa!


7-01 Albania (2/9)

7-02 Austria (2/4)

7-03 Belgia (1/6)

7-04 Białoruś (32/32)

7-05 Bośnia i Hercegowina (7/14)

7-06 Bułgaria (2/9)

7-07 Chorwacja (14/14)

7-08 Cypr (0/6)

7-09 Czechosłowacja (1/4)

7-10 Czechy (0/5)

7-11 Dania (0/5)

7-12 Estonia (5/8)

7-13 Finlandia (3/10)

7-14 Francja (0/3)

7-15 Gibraltar (1/7)

7-16 Grecja (2/6)

7-17 Guernsey (1)

7-18 Hiszpania

7-19 Holandia

7-20 Irlandia (1/3)

7-21 Irlandia Północna

7-22 Islandia (2)

7-23 Jersey

7-24 Jugosławia (6)

7-25 Litwa (5)

7-26 Luksemburg

7-27 Łotwa (1)

7-28 Macedonia (1)

7-29 Malta

7-30 Mołdowa (1)

7-31 Niemcy (RFN)

7-32 NRD

7-33 Norwegia (1/5)

7-34 Polska (45/51)

7-35 Portugalia

7-36 Rosja (2)

7-37 Rumunia (3)

7-38 Serbia (4/4)

7-39 Słowacja (2)

7-40 Słowenia (2)

7-41 Szkocja (2)

7-42 Szwajcaria

7-43 Szwecja

7-44 Transnistria - Naddniestrze (4)

7-45 Ukraina (7/12)

7-46 Unia Europejska (2/3)

7-47 Węgry (1)

7-48 Wielka Brytania (1)

7-49 Włochy (2)

7-50 Wyspa Man

7-51 Wyspy Owcze

7-52 ZSRR (1)