Antarktyda

W chwili obecnej w kolekcji znajduje się jeden banknot. Poniższy skan przedstawia ten banknot.

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 8-01-01-A. Był on emitowany w roku 2008 przez Antarctica Overseas Exchange Office. Obowiązuje na Antarktydzie i jest równoważny jednemu dolarowi USA.

Powrót