ZSRR

W kolekcji znajduje się jeden banknot z tego państwa:

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 7-52-01-A. Został wyemitowany w roku 1991.

Powrót