Wielka Brytania

W chwili obecnej w kolekcji znajduje się jeden banknot. Jest to banknot wydany przez Siły Zbrojne Wielkiej Brytani. Poniższy skan przedstawia ten banknot.

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 7-48-01-G. Banknot ten został wyemitowany w roku 1962.

Powrót