Unia Europejska

Walutę 1 Euro = 100 centów wprowadzono, w obrocie gotówkowym, w 11 krajach należących do Unii Europejskiej. Kraje te to:

W kolejnych latach Euro zaczęto stosować również w innych krajach:

Ponadto Euro od 2002 roku jest stosowane w trzech krajach nie będących członkami Unii Europejskiej:

Europejski Bank Centralny dokonał pierwszej emisji w roku 2002. Obejmowała ona następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 2013. Emisja ta zawierała takie same banknoty jak w roku 2002:

Powrót