Ukraina

Ukraina uzyskała niepodległość w roku 1991 wraz z rozpadem ZSRR. W pierwszym okresie po uzyskaniu niepodległości Ukraina nie emitowała swoich banknotów posługiwano się rublami dawnego ZSRR ale samodzielnie nie były one środkiem płatniczym na terytorium Ukrainy, konieczne było też przedstawienie odpowiednich kuponów kontrolujących te ruble. Pierwszą walutą Ukrainy funkcjonującą równolegle z rublami ZSRR był Karbowaniec. Pierwsza emisja z roku 1991 obejmowała następujące banknoty:

Poniższe skany prezentują dwa z tych banknotów:

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1992. Zawierała ona następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

W roku 1992 rząd Ukrainy wyemitował dwa Certyfikaty denominowane w Karbowańcach, ich przeznaczenie nie jest mi znane. Emisja ta zawierała jedynie dwa certyfikaty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

W roku 1993 dokonano kolejnej emisji. Zawierała ona następujace banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej emisji.

W roku 1995 do powyższej emisji dodurukowano jeszcze jeden banknot o wyższym nominale:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej emisji.

W roku 1996 doszło do zmiany waluty wraz z denominacją. Wprowadzono 1 Hrywnę=100000 Karbowańcom. Należy tutaj zaznaczyć, że zmiana ta była przygotowywana już od roku 1992, natomiast wprowadzono ją dopiero w roku 1996. Pierwsza po zmianie waluty emisja zawierała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1998, chociaż banknoty z tej emisji były przygotowywane już od roku 1994. Emisja ta zawierała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej emisji.

Kolejna emisja z roku 2003 zawierała następujące banknoty:

Poniższe skany przedstawiają dwa banknoty z tej emisji.

W roku 2006 wyemitowano jeszcze banknoty o wyższych nominałach. Emisja ta obejmowała nastepujace banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej emisji.

Powrót