Polska

W odróżnieniu od pozostałych krajów, gdzie zgromadzono co najmniej jeden banknot z każdej emisji, w przypadku Polski w kolekcji znajdą się wszystkie banknoty z intersujacego mnie okresu. W roku 1962 w obiegu były banknoty z emisji 1948 roku. Były to następujące banknoty:

W kolekcji znajdują się wszystkie banknoty z tej emisji:

W roku 1965 wyemitowano banknot o nominale 1000 zł, który uzupełniał będącą w obiegu emisję. Jak wspomniano w tej emisji znajdował się tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1974. Obejmowała ona następujące banknoty:

W kolekcji znajdują się wszystkie banknoty z tej emisji:

W 1977 roku wyemitowano dodatkowy banknot o nominale 2000 zł.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1982. W ramach tej emisji drukowano następujące banknoty:

W kolekcji znajdują się wszystkie banknoty z tej emisji.

W związku z narastającą inflacją, w latach 1987-1990 doszło do kolejnej emisji banknotów o wyższych nominałach. Emisja ta obejmowała następujące banknoty:

W chwili obecnej w kolekcji znajdują się cztery banknoty z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce w latach 1990-1992. W skład tej emisji wchodziły następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1993. W skład tej emisji wchodziły następujące banknoty:

W chwili obecnej w kolekcji znajdują się trzy banknoty z tej emisji.

Od 1.1.1995 nastąpiła denominacja złotego w stosunku 10000 starych złotych = 1 nowy złoty. W związku z denominacją pojawiła się nowa emisja banknotów. Zawierała ona następujące banknoty:

Banknoty te są banknotami obiegowymi do dnia dzisiejszego. Dlatego jako obiegowe nie znajdują się w kolekcji, jednak poniżej przedstawiono ich skany:

Obok banknotów obiegowych w kolekcji znajdują się również banknoty testowe, wyemitowane przez PWPW, które nigdy nie weszły do obiegu.

Od pewnego czasu różne gminy/miasta w Polsce emitują banknoty, które nie są prawnym środkiem płatniczym w całym kraju, ale częstokroć można nimi dokonywać zakupów na terenie danej gminy/miasta. Zawsze mają też one wartość kolekcjonerską. Poniższe skany prezentują takie banknoty.

Powrót