Irandia

Irlandia (a dokładnie 5/6 wyspy uzyskało niepodległość od Wielkiej Brytanii w roku 1921, tworząc Republikę Irlandii. Pomimo to Irlandia pozostała członkiem Brytjskiej Wspólnoty Narodów (do 1949) i obowiązywała tam waluta identyczna jak w Wielkiej Brytanii. 1 Funt=20 Shilings, 1 Shilings=20 Pence. Od 1971 roku ustanowiono dla waluty podział dziesiętny i 1 Funt=100 Pence. Od roku 2002 w Republice Irlandzkiej zaczęła obowiązywać waluta Euro. Skany tych banknotów można obejrzeć na stronie poświęconej Unii Europejskiej.

W roku 1962 obowiazywała emisja z lat 1961 - 1963. Obejmowała ona następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja miała miejsce w latach 1967 -1982 i obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Kolejna emisja (ostatnia już przed zmianą waluty) miała miejsce w latach 1992 - 1996. Obejmowała ona następujace banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Od roku 2002 w Republice Irlandzkiej zaczęła obowiązywać waluta Euro. Skany tych banknotów można obejrzeć na stronie poświęconej Unii Europejskiej.

Powrót