Grecja

Walutą Grecji do końca 2001 roku była 1 Drachma = 100 Lepta. 1 stycznia 2002 roku Grecja przyjęła walutę Euro. W roku 1962 w użyciu były banknoty z emisji z lat 1954 - 1956. Emisja ta obejmowała nastepujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1964. Obejmowała ona nastepujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Do roku 1967 Grecja była monarchią konstytucyjną. W roku 1967 zamachu stanu dokonała junta "czarnych półkowników", która przetrwała jedynie do roku 1974. Wówczas Grecja stała się republika demokratyczną. Kolejna emisja miała miejsce w roku 1978. Obejmowała ona jedynie dwa banknoty:

Poniższe skany prezentują banknoty z tej emisji.

Kolejna emisja z lat 1983 - 1987 obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja z lat 1995 -1998 obejmowała nastepujace banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Od roku 2002 w grecji obowiazuje waluta Euro. Skany tych banknotów widoczne są na stronie poświęconej Unii Europejskiej.

Powrót