Gibraltar

Walutą Gibraltraru jest Funt Gibraltarski. Do roku 1971 1 Funt Gibraltarski = 20 Shillingów = 240 Pensów. W roku 1971 wprowadzono system dziesiętny i 1 Funt Gibraltarski = 100 Pensów.

W roku 1962 obowiazywały banknoty z emisji roku 1958. Emisja ta obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1975. Emisja ta obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1995. Emisja ta obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja z roku 2000 obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Emisja z roku 2004 była emisją z okazji 300 lecia Gibraltaru i obejmowała tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Emisja z roku 2006 obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja z roku 2010 obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Powrót