Finlandia

Walutą obowiązującą w Finlandii w latach 1963 -2001 była 1 Markka=100 "Starym" Markka, przy czym za "Stare" uznane były Markki obowiązujące do roku 1963. Emisja z roku 1963 obejmowałą następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce również w roku 1963 i wzory banknotów były identyczne jak w poprzedniej emisji, z tym że banknoty zawierały napis "Litt. A". W emisji tej znajdowały się następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja miała miejsce również w roku 1963 i wzory banknotów były identyczne jak w z dwóch poprzednich, z tym że banknoty zawierały napis "Litt. B". W emisji tej znajdowały się następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja z lat 1975 - 1977 składała się z następujących banknotów:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Emisja w roku 1980 obejmowała tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Druga emisja w roku 1980 obejmowała również tylko jeden banknot i do tego identyczny jak w poprzedniej emisji. Różnił się jedynie napisem "Litt. A":

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1986 i zawierała następujace banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja miała miejsce również w roku 1986 ale była datowana na rok 1991 i zawierała banknoty identyczne jak w poprzedniej emisji tyle że z napisem "Litt. A", były to następujace banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1993 i zawierała tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Podobnie jak poprzednio kolejna emisja miała miejsce także w roku 1993 ale była datowana na rok 1991 i zawierała banknot identyczny jak w poprzedniej emisji tyle że z napisem "Litt. A", był to następujacy banknot:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Od początku roku 2002 w Finlandii walutą obowiązującą jest 1 Euro=100 Centów. Banknoty te można obejrzeć na stronie poświęconej Unii Europejskiej.

Powrót