Czechy

Republika Czeska oraz Słowacja powstały dnia 1 stycznia 1993 roku w wyniku podziału Czechosłowacji. W pierwszych dwóch miesiącach 1993 roku walutą obowiazujacą w Republice Czeskiej była Korona Czechosłowacka podzielona na 100 Halerzy. Można ją zobaczyć na stronie poświęconej Czechosłowacji. Nastepnie walutą stała się 1 Korona Czeska=100 Halerzy. Pierwsza emisja polegała na przestemplowaniu Koron Czechosłowackich. Nastapiła ona w lutym 1993 roku i obejmowała nastepujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

W tym samym 1993 roku miała miejsce kolejna emisja zastępująca pierwszą z przestemplowanymi banknotami Czechosłowackimi. Emisja ta składała się z następujących banknotów:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja z lat 1994-1996 zawierała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Emisja z lat 1997 -1999 obejmowała następujace banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Następna emisja miała miejsce w latach 2007 - 2008 i obejmowała jedynie dwa banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Powrót