Czechosłowacja

Czechosłowacja to państwo, które istniało do 31.12.1992 roku. Od 1.01.1993 natąpił podział na Czechy i Słowację. Walutą obowiazującą w Czechosłowacji była 1 Korona=100 Halerzom.W roku 1962 w Czechoslowacji obowiazywała emisja z roku 1961. Obejmowała ona następujace banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Jednoczesnie z powyższą emisją w użyciu były banknoty z emisji z lat 1960-1964. Emisja ta obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja z lat 1970 - 1973 obejmowała dwa banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejne emisja z lat 1985-1989 obejmowała następujace banknoty:

Banknoty 20, 50, 100 i 1000 Koron w raz z samoprzylepną pieczęcią były wykorzystywane w pierwszej emisji Republiki Słowackiej, natomiast banknot 1000 Koron z odpowiednia samoprzylepną pieczęcią lub nadrukiem w pierwszej emisji Republiki Czeskiej.

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Powrót