Bośnia i Hercegowina

Bośnia i Hercegowina uzyskała niepodległość od Jugosławii w roku 1992. Początkowo walutą obowiązującą w Bośni i Hercegowinie był Dinar, podobnie jak w Jugosławii. W 1998 roku zmieniono walutę na Markę zamienną (transferową) równa 1 Marce Niemieckiej czyli 0,51 Euro. Marka zamienna dzieli się na 100 Fenigów zamiennych.

Pierwsza po odzyskaniu niepodległości emisja banknotów - zwana pierwszą tymczasową - miała miejsce już w roku 1992. Zawierała ona następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji. Emisja ta została dokonana na banknotach jugosłowiańskich jedynie przestemplowanych.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja - zwana druga tymczasową - miała miejsce również w roku 1992, ale tym razem na banknotach zaprojektowanych dla potrzeb tej emisji. Zawierała ona następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja - tym razem już regularna - miała miejsce w latach 1992 -1993. Zawierała ona następujace banknoty:

Poniższe skany przedstawiają banknoty z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce w latach 1992 - 1994. Zawierała ona nastepujace banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Z uwagi na ogromną inflację w 1993 roku pojawiła się emisja zawierająca przestemplowane banknoty z emisji 7-05-03. Emisja ta zawierała następujace banknoty:

Poniższy skan przedstawia banknot z tej emisji.

W roku 1994 miała miewjsce denominacja w stosunku 1 Nowy Dinar = 10000 Dinarów, bez zmiany nazwy waluty. Wraz z tą denominacją dokonano kolejnej emisji. Zawierała ona nastepujace banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

W latach 1992 i 1993 wydano dwie emisje banknotów dla pogrążonych w wojnie miejscowości Travnik, Novi Travnik i Vitez. W roku 1992 banknoty te wyróżniał stempel z nazwa miejscowości. Emisja ta zawierała nastepujace banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Druga z tych emisji miała miejsce w roku 1993 i skorzystano w niej z banknotów z emisji 7-05-03 dodrukowujac jedynie trzy zera za znajdującą się na banknocie liczbą. Ponadto banknoty te opatrzone były pieczęcią oddziału banku w miejscowości Travnik. Emisja ta zawierała nastepujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

W roku 1998 dokonano zmiany waluty na Markę zamienną (transferowa) równą 1 Marce Niemieckiej lub 0,51 Euro. Dzieliła się ona na 100 Fenigów zamiennych. Wyemitowano następujace banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Powrót