Białoruś

Białoruś uzyskała niepodległość w 1991 roku po niemalże 70 latach przynależniości do ZSRR. Waluta pozostała niezmieniona 1 Rubel = 100 Kopiejek. Początkowo emitowane były kupony denominowane w Rublach. W kolekcji znajdują się trzy z czterech emisji kuponów. Były one różnej wielkości i opiewały na różną ilość rubli. Były zadrukowane tylko jednostronnie. Poniższe skany prezentują znajdujące się w kolekcji kupony:

Rzeczywiste banknoty wyemitowano w 1992 roku. Emisja obejmowała następujące nominały:

Poniższe skany przedstawiają banknoty z tej emisji.

W związku ze znaczną inflacją w latach 1994 - 1996 emitowano kolejne banknoty, ale o znacznie wyższych nominałach.

Poniższe skany przedstawiają wszystkie banknoty z tej emisji.

W latach 1998 - 1999 wyemitowano kolejne banknoty. Miały one następujące nominały:

Banknoty A i B miały mniejszy format niż pozostałe. Poniższy skan przedstawia banknot z tej emisji.

W roku 2000 dokonano denominacji Rubla w stosunku 1000:1, pozostawiając niezmienioną nazwę waluty. W tym też roku dokonano kolejnej emisji banknotów. Obejmowała ona:

Banknoty A, B i C miały wyraźnie mniejszy rozmiar od pozostałych. Poniższe skany przedstawiaja cztery banknoty z tej emisji.

W roku 2000 wyemitowano banknot okolicznościowy z okazji 10 rocznicy Narodowego Banku Białorusi. Miał on identyczny rysunek jak banknot 7-04-05-D natomiast posiadał napis 1991 - 2001 oraz inicjały banku. Emisja ta obejmowała jeden tylko banknot:

Poniższy skan przedstawia ten banknot.

W kolekcji znajdują się również banknoty zwane biletami wyemitowane przez Białoruską Cerkiew Prawosławną, które potwierdzały złożenie ofiary w odpowiedniej wysokości. W kolekcji znajdują się trzy takie bilety:

Powrót