Vanuatu

Do roku 1980 Vanuatu było kondominium brytyjsko-francuskim i nosiło nazwę Nowe Hebrydy. W kolekcji znajduje się jeden banknot. Poniższy skan przedstawia ten banknot.

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 6-1o-01-A. Banknot ten został wyemitowany w roku 1995.

Powrót