Nowe Hebrydy

Nowe Hebrydy do roku 1980 były kondominium brytyjsko-fancuskim. W tym czasie emitentem banknotów był Institut d'Emission d'Outre Mer. Walutą Nowych Hebrydów był Frank. W chwili obecnej brak w kolekcji banknotów z tego państwa.