Fidżi

W chwili w kolekcji znajduje się jeden banknot. Poniższy skan przedstawia ten banknot.

Powrót