Wietnam Południowy

W chwili w kolekcji znajduje się jeden banknot. Poniższy skan przedstawia ten banknot.

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 5-52-01-A (P24). Pochodzi on z roku 1969.

Powrót