Sri Lanka

W Republice Sri Lanki (dawniej Cejlon) walutą obowiązującą jest 1 Rupia=100 Centom. W roku 1962 obowiązywała emisja z roku 1956. Obejmowała ona następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej banknotu z tej emisji brak w kolekcji.

Kolejna emisja z lat 1962-1964 obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej banknotu z tej emisji brak w kolekcji.

Kolejna emisja z lat 1965-1968 obejmowała następujące banknoty:

Banknoty z tej emisji miały identyczne wzory jak banknoty z emisji poprzedniej. Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej banknotu z tej emisji brak w kolekcji.

Kolejna emisja z lat 1968-1969 obejmowała następujące banknoty:

Banknoty z tej emisji miały identyczne wzory jak banknoty z emisji poprzedniej. Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej banknotu z tej emisji brak w kolekcji.

Kolejna emisja z roku 1970 obejmowała dwa banknoty:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej banknotu z tej emisji brak w kolekcji.

Kolejna emisja z lat 1971-1972 obejmowała dwa banknoty:

Banknoty z tej emisji miały podobne wzory jak banknoty z emisji poprzedniej. Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej banknotu z tej emisji brak w kolekcji.

W roku 1972 nazwa kraju została zmieniona na Sri Lanka. Po zmianie nazwy kraju pierwsze emisje banknotów były sygnowane przez Central Bank of Ceylon. Pierwsza z tych emisji miała miejsce w roku 1977 i obejmowała również dwa banknoty:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej banknotu z tej emisji brak w kolekcji.

Kolejna emisja z roku 1979 obejmowała nastepujace banknoty:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej banknotu z tej emisji brak w kolekcji.

Emisja z roku 1982 obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej banknotu z tej emisji brak w kolekcji.

Kolejna emisja z lat 1987-1989 była już sygnowana przez Central Bank of Sri Lanka. Emisja ta obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej banknotu z tej emisji brak w kolekcji.

Kolejna emisja z roku 1991 obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej banknotu z tej emisji brak w kolekcji.

Kolejna emisja z roku 1995 obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej banknotu z tej emisji brak w kolekcji.

Kolejna emisja z roku 1998 upamiętniała 50 lecie uzyskania niepodległości. Zawierała ona tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej banknotu z tej emisji brak w kolekcji.

Emisja z roku 2001 zawierała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 2009 i obejmowała tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej banknotu z tej emisji brak w kolekcji.

Emisja z roku 2010 obejmowała następujące banknoty:

Poniższe skany prezentują banknoty z tej emisji.

Powrót