Mongolia

Do roku 1921 Mongolia znajdowała się pod panowaniem Chińskim. Po uzyskianiu niepodległości walutą Mongoli został 1 Tugrik = 100 Mongo. W roku 1966 Bank Państwowy (State Bank), który był bankiem emisyjnym wyemitował banknoty o następujących nominałach:

Poniższy skan przedstawia banknot z tej emisji.

Kolejnej emisji dokonano w latach 1981-1983. W skład tej emisji wchodziły następujące nominały:

Poniższy skan przedstawia banknot z tej emisji.

Kolejnej emisji dokonano w latach 1993 - 1995. Bank emisyjny nosił wówczas nazwę Mongol Bank. W emisji tej znalazły się banknoty o następujących nominałach:

Poniższe skany przedstawiają banknoty z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce w latach 2000 - 2003. Wyemitowane banknoty były identyczne z banknotami z emisji 5-37-03, różniąc się jedynie podaniem daty emisji na rewersie banknotu. Emisja ta obejmowała następujące banknoty:

Poniższe skany przedstawiają banknoty z tej emisji.

Powrót