Malezja

Malezja powstała w roku 1963 na terenie brytjskiej kolonii Malaje. Walutą obowiązującą z Malezji jest 1 Ringgit=100 Sen. Pierwsza emisja miała miejsce w roku 1967. Obejmowała ona następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1972 i obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1976 i obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1981 i obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejną emisję zapoczątkowano w roku 1986, trwała ona do roku 1997 i obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1995 i obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce w latach 1996-2000 i obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W roku 1998 miała miejsce emisja pamiątkowa z okazji XVI Igrzysk Wspólnoty Brytyjskiej. Zawierała ona tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej emisji.

W roku 2004 miały miejsce dwie emisje. Pierwsza z nich była emisją z banknotami papierowymi. Zawierała ona tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej emisji.

Druga emisja z roku 2004 zawierała banknoty polimerowe. Obejmowała ona następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 2007 i była emisją okolicznościową z okazji 50 rocznicy niepodległości. Obejmowała ona tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej emisji.

Kolejna emisja z 2009 roku zawierała również jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce w rolku 2012 i obejmowała następujące banknoty polimerowe:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Powrót