Kirgistan

Kirgistan uzyskał niepodległość w 1991 roku po rozpadzie ZSRR. Walutą Kirgistanu jest 1 Som=100 Tyin. Pierwsza emisja banknotów Kirgistanu miała miejsce 1 roku 1993 i obejmowała następujące banknoty:

Poniższe skany prezentują banknoty z tej emisji.

Kolejna emisja z roku 1993 obejmowała następujące banknoty o wyższych nominałach:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotów z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1994 po zmianie nazwy banku emisyjnego. Zawierała ona następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotów z tej emisji.

Kolejna emisja z roku 1997 zawierała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Kolejna emisja z roku 2000 zawierała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Emisja z roku 2002 zawierała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotów z tej emisji.

Emisja z lat 2009 - 2010 zawierała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotów z tej emisji.

W roku 2014 miała miejsce emisja okolicznościowa z okazji 150-tej rocznicy urodzin Toktogula Satylganova. Emisja ta zawierała tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotów z tej emisji.

W tym samym roku miała miejsce druga emisja okolicznościowa, tym razem z okazji 100-tej rocznicy urodzin Alykula Osmonova. Emisja ta zawierała także tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotów z tej emisji.

Powrót