Kazachstan

Kazachstan uzyskał niepodległość po rozpadzie ZSRR w roku 1991. Walutą Kazachstanu jest 1 Tenge = 100 Tyin. Tenge jest równowartością dawnych 500 Rubli ZSRR. Pierwsza emisja w niepodległym Kazachstanie miała miejsce w roku 1993. Obejmowała ona następujące banknoty:

Poniższe skany prezentują banknoty z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce w latach 1999-2001. Emisja ta obejmowała nast epujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotów z tej emisji.

W roku 2001, z okazji 10 lecia niepodległości, wyemitowano jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 2004 i zawierała także jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 2006 i zawierała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 2008 i była emisją rocznicową z okazji 15 lecia waluty narodowej. Obejmowała ona jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej emisji.

Emisja z roku 2010 była emisją honorująca Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i obejmowała też jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej emisji.

Kolejna emisja z roku 2011 nastąpiła z okazji Azjatyckich Igrzysk Zimowych. Zawierała ona tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej emisji.

W tym samym 2011 roku wydano jeszcze kolejną emisję z okazji Konferencji Islamskiej. Również i ta emisja zawierała tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej emisji.

Kolejna emisja z 2011 roku została wydana z okazji 20 rocznicy odzyskania niepodległości. Zawierała ona też tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej emisji.

Czwarta emisja w roku 2011 była już emisją zwykłą i zawierała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej emisji.

W roku 2013 miała miejsce kolejna emisja pamiątkowa z okazji tysiąclecia państwowości w Kazachstanie. Zawierała ona jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej emisji.

Również w 2013 roku miała miejsce emisja z okazji 20 lecia waluty. Emisja ta zawierała tylko jeden banknot ale zwiększono jego wartość:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 2014. Zawierała ona tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej emisji.

Powrót