Gruzja

W Gruzji walutą obowiązującą jest 1 Lari=100 Tetri. Gruzja odzyskała niepodległość w roku 1991 po upadku Zwiazku Radzieckiego. Pierwsza emisja miała miejsce w roku 1993 (nie była ona datowana). Początkowo walutą były Kupony równe używanym poprzednio Rublom. Dopiero w 1995 roku wyemitowano banknoty denominowane w Lari, dokonując jednocześnie denominacji w stosunku 1 Lari = 1000000 Kuponów. Pierwsza emisja obejmowała ona następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Kolejna emisja (również niedatowana) miała także miejsce w roku 1993. Obejmowała ona następujące banknoty:

Kolejna emisja miała miejsce również w roku 1993, była już datowana i obejmowała banknoty o znacznie wyższych nominałach:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Kolejna emisja przy zmienionej szacie graficznej miała miejsce również w roku 1993 i obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Następna emisja z roku 1994 obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W roku 1995 nowa emisja denominowana w Lari obejmowała nastepujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Kolejna emisja z roku 1999 obejmowała te same banknoty co poprzednia (z wyłączeniem 500 Lari) ze zmianą polegającą na pojawieniu się angielskiego napisu "GEORGIA" na banknotach:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Kolejna emisja z lat 2002 i 2004 obejmowała nastepujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Kolejna emisja z roku 2016 obejmowała następujace trzy banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Powrót