Chiny

Chiński system monetarny składa się z trzech różnych walut:

W roku 1962 w użyciu były banknoty z emisji z roku 1953. Emisja ta obejmowała następujące banknoty:

W latach późniejszych Feny nie były już emitowane. W kolekcji znajdują się wszystkie banknoty z tej emisji.

W latach 1962 - 1965 emitowano banknoty o wyższych nominałach. W emisji tej znajdowały się następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje jeden z banknotów tej emisji:

W roku 1972 miała miejsce kolejna emisja zawierająca tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W roku 1980 nastąpiła kolejna emisja zawierająca następujące banknoty:

W kolekcji znajdują się trzy banknoty z tej emisji. Poniższe skany prezentują te banknoty.

W roku 1999 ukazała się emisja okolicznościowa z okazji 50 rocznicy rewolucji. Emisja ta zawierała jeden banknot.

Poniższy skan prezentuje ten banknot. W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Również w 1999 roku dokonano kolejnej emisji zwykłej zawierającej następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje jeden z banknotów tej emisji.

W roku 2000 wyemitowano banknot okolicznościowy z okazji Milenium. Emisja okolicznościowa zawierała jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

Kolejna emisja miała miejsce w 2005 roku. Zawierała ona następujace banknoty:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W Chinach wydawano również banknoty, którymi posługiwali się przybywający do Chin obywatele innych państw. Emisja z roku 1979 obejmowała następujące banknoty:

Poniższe skany prezentują banknoty z tej emisji.

W kolekcji znajdują się również Chińskie banknoty testowe wydawane przez różne banki, w tym również prywatne uprawnione do emisji banknotów obowiązujące w SAR (Specjalnych Regionach Autonomicznych) - Hong Kong, Macau. Banknoty obowiązujace w tych strefach znajdują się na odpowiednich stronach. Poniższe skany prezentują te banknoty.

Kolejna grupa banknotów to chińskie kupony ryżowe. Kupony te pozwalały jego właścicielowi na nabycie określonej ilości racjonowanej żywności. Kupony ryżowe były emitowane przez różne jednostki administracyjne (miasta, prowincje) i możliwa była ich realizacja jedynie na terenie tych jednostek organizacyjnych. W prezentowanej kolekcji przyjęto zasadę, że kupony ryżowe z danej jednostki administracyjnej zaleiczane są do jednej emisji nawet jeżeli pochodzą z różnych lat. Poniżej przedstawiono listę prowincji z przyporządkowenymi im numerami emisji:

W kolekcji znajduje się siedem kuponów ryżowych wyemitowanych w Mongolii wewnętrznej, w tym trzy z roku 1973 i cztery z roku 1980. Kupony te to:

Poniższe skany prezentują te kupony:

W kolekcji znajduje się sześć kuponów ryżowych wyemitowanych w Prowincji Shanxi, w tym trzy z roku 1976 i trzyz roku 1981. Kupony te to:

Poniższe skany prezentują te kupony:

W kolekcji znajdują się cztery kupony ryżowe wyemitowane przez Miasto Benxi, wszystkie w roku 1989. Kupony te to:

Poniższe skany prezentują te kupony:

W kolekcji znajdują się cztery kupony ryżowe wyemitowane w Prowincji Hejlongjang, w mieście Harbin, wszystkie w roku 1991. Kupony te to:

Poniższe skany prezentują te kupony:

W kolekcji znajdują się cztery kupony ryżowe wyemitowane w Prowincji Hunan z lat 1974 i 1978. Kupony te to:

Poniższe skany prezentują te kupony:

W kolekcji znajduje się sześć kuponów ryżowych wyemitowanych w Prowincji Jilin w latach 1974 i 1975. Kupony te to:

Poniższe skany prezentują te kupony:

Kolejne dwa kupony ryżowe zostały wyemitowane przez władze miasta Czengdu w latach 1979 i 1981. Kupony te to:

Kolejne dwa kupony ryżowe zostały wyemitowane przez władze powiatu Heijan w roku 1986. Kupony te to:

W 1972 roku władze prowincji Henan Wydały następujący kupon ryżowy:

W 1973 roku władze miasta Xining wydały następujący kupon ryżowy:

Władze miasta Jingzhou Wydały w 1990 roku następujące kupony ryżowe:

W roku 1966 wydano kupon ryżowy obowiązujący w całych Chinach:

Ponadto w kolekcji znajdują się trzy kupony ryżowe o niezidentyfikowanym pochodzeniu. Są to:

Powrót