Armenia

W Armenii walutą obowiązującą jest 1 Dram=100 Lumma. Armenia odzyskała niepodległość w roku 1991 po upadku Zwiazku Radzieckiego. Pierwsza emisja miała miejsce w roku 1993. Obejmowała ona następujące banknoty:

Poniższe skany prezentują banknoty z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce w latach 1998-1999. Zawierała ona następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotów z tej emisji.

Kolejna emisja z roku 2001 była emisją okolicznościową z okazji 1700 lat chrześcijaństwa w Armenii. Składała się ona z tylko jednego banknotu:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej emisji.

Kolejna emisja z lat 2001 - 2003 obejmowała następujace banknoty:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotów z tej emisji.

Emisja z roku 2011 obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotów z tej emisji.

Powrót