Arabia Saudyjska

Arabia Saudyjska jest królewstwem w którym panuje w ładza absolutna. Waluta obowiązującą w Arabii Saudyjskiej jest 1 Riyal=20 Ghirsh. W roku 1962 w użyciu były banknoty z emisji w roku 1961. Emisja ta obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotów z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1968 i obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotów z tej emisji.

Emisja z lat 1976 - 1977 różniła się tym od poprzednich, że na banknotach znalazła się podobizna króla Faisala. Emisja ta obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotów z tej emisji.

W roku 1982 krórm Arabii Saudyjskiej został Fahd. W latacj 1983 - 1984 dokonano kolejnej emisji z jego wizerunkiem na banknotach. Emisja ta obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotów z tej emisji.

Kolejna emisja, w roku 2000, była emisja okolicznościową z okazji 100 lecia monarchii. Emisja ta obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotów z tej emisji.

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 5-02-01-A. Banknot ten został wyemitowany w roku 2007.

Powrót