Zimbabwe

Państwo Zimbabwe powstało w roku 1980 poprzez zmianę nazwy z Rodezji. Banknoty jakie obowiazywały w Rodezji znajdują się na stronie poświęconej temu Państwu. Poniżej przedstawiono banknoty wyemitowane przez Zimbabwe. Pierwsza emisja miała miejsce w roku 1980. Zawierała ona następujące banknoty:

Poniższy skan przedstawia banknot z tej emisji.

Banknot ten nosi w mojej kolekcji oznaczenie 4-60-01-X (P1-P4). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Kolejna emisja miała miejsce w latach 1994-2001. W ramach tej emisji pojawiły się nastepujace banknoty:

Poniższe skany przedstawiają banknoty z tej emisji.

Kolejna emisja w 2003 roku obejmowała następujące czeki na okaziciela:

Poniższy skan przedstawia banknot z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 2005. Banknoty tej emisji miały identyczny wzór jak banknoty emisji 4-60-03. Emisja ta obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan przedstawia banknot z tej emisji.

Banknot ten nosi w mojej kolekcji oznaczenie 4-60-04-X (P28-P32). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Kolejna emisja z lat 2006 -2008 zawierała następujace banknoty:

Poniższe skany prezentują banknoty z tej emisji:

Kolejna emisja miała miejsce w roku 2007. Zawierała ona następujące bankoty:

Poniższe skany prezentują banknoty z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 2009. Zawierała ona następujące banknoty:

Poniższe skany prezentują banknoty z tej emisji:

Banknot ten nosi w mojej kolekcji oznaczenie 4-60-07-X (P92-P98). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Powrót