Somalia

W chwili obecnej w kolekcji znajduje się jeden banknot. Poniższy skan przedstawia ten banknot.

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 4-46-01-B. Został on wyemitowany w roku 1991 przez siły zbrojne północnego Mogadishu.

Powrót