Mozambik

W chwili obecnej w kolekcji znajdują się dwa banknoty. Poniższe skany przedstawiają te banknoty.

Pierwszy z nich pochodzi z okresu Republiki Mozambiku i jest przestemplowanym banknotem z okresu administracji portugalskiej. Jest nominowany w Escudo.

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 4-32-01-D. Został on wyemitowany w roku 1976.

W roku 1976 zmieniono walutę z Escudo na Meticais w przeliczeniu 1 Escudo = 1 Meticais. Poniższy banknot pochodzi właśnie z tego okresu.

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 4-32-02-A. Został on wyemitowany w roku 1986.

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 4-32-03-A. Został on wyemitowany w roku 1991.

Powrót