Madagaskar

Madagaskar uzyskał niepodległość od Francji w roku 1960. W latach 1961 - 2003 walutą Madagaskaru był Frank Malgaski, przy czym 5 franków malgaskich było równe 1 Ariary. Od 2003 roku banknoty są denominowane w Ariary. W roku 1962 w użyciu były banknoty z emisji roku 1961. Emisja ta obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1963 i obejmowała tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Emisja z 1966 roku obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Emisja z roku 1969 ponownie obejmowała tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja z roku 1974 ukazała się w związku ze zmianą nazwy państwa na Malgaską Republikę Demokratyczna oraz banku emisyjnego na Bank Centralny Republiki Malgaskiej i obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1983 w związku ze zmianą nazwy banku emisyjnego na Bank Centralny Madagaskaru i obejmowała nastepujace banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja z roku 1988 obejmowała nastepujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Emisja z lat 1994 -1995 obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Banknoty wyemitowane w roku 2003 były już denominowane w Ariary. Emisja ta obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Emisja z lat 2004 - 2006 obejmowała następujące banknoty:

Poniższe skany prezentują banknoty z tej emisji.

Emisja z roku 2007 była emisją okolicznościową i obejmowała dwa banknoty z nadrukiem "Madagascar Action Plan":

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja z lat 2014 - 2016 obejmowała dwa banknoty papierowe pokryte polimerem:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Emisja z 2017 roku zawierała następujące banknoty:

Poniższe skany prezentują banknoty z tej emisji.

Powrót