Gwinea Bissau

Państwa Afryki Zachodniej, które stanowiły dawniej kolonie francuskie zawarły unię monetarną i mają wspólnego emitenta pieniędzy, jakim jest Banque Centrale des Etats l'Afrique de l'Ouest - BCEAO. Jednostką monetarną tych państw jest 1 Franc=100 Centimes. Banknoty we wszystkich tych państwach mają identyczne wzory, a różnią się jedynie literami widocznymi na banknocie. Do unii tej należą następujące państwa: Wybrzeże Kości Słoniowej (A), Benin (B),Burkina Faso (C), Mali (D), Mauretania (E), Niger (H), Senegal (K), Gwinea Bissau (S), Togo (T). Litery w nawiasach widoczne po każdym z państw unii walutowej znajdują się na banknotach emitowanych dla tego państwa.

Gwinea Bissau oznaczana jest umieszczaną na banknocie literą S. Wstąpiła do unii walutowej 1.1.1997 roku przedtem wydawała banknoty indywidualnie i było to Pessos. W chwili w kolekcji znają się dwa banknoty. Poniższe skany przedstawiają te banknoty.

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 4-16-01-A. Został on wyemitowany w roku 1990.

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 4-16-01-B. Został on wyemitowany w roku 1990.

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 4-16-01-D. Został on wyemitowany w roku 1993.

Powrót