Gambia

Republika Gambii uzyskała niepodległość w roku 1965 i stała się członkiem Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Do roku 1970 walutą Gambii był 1 Funt=20 Shillings, a 1 Shilling =12 Pence. Od roku 1971 walutą Gambii jest 1 Dalasi= 100 Bututs. Gambia jest całkowicie otoczona przez Senegal (z wyjątkiem linii brzegowej) i w związku z tym w latach 1982 - 1989 istniała Konfederacja Senegambii. Nie miało to jednak wpływu na używaną walutę. Pierwsza emisja po odzyskaniu niepodległości miała miejsce w roku 1965 i obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1971 i zawierała banknoty denominowane w Dalasi. Były to następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja z roku 1978 obejmowała tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji tego banknotu.

Kolejna emisja z roku 1987 obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Emisja z lat 1989 - 1991 obejmowała nastepujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Emisja z roku 1996 obejmowała nastepujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Emisja z roku 2001 obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Edycja z roku 2006zawierała nastepujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W roku 2014 doszło do emisji okazjonalnej z racji 20 lat "Postępu i Samodzielnści". Emisja ta zawierała tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot.

W chwili obecnej brak w kolekcji banknotu z tej edycji.

Kolejna emisja z roku 2015 obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Powrót