USA

W chwili w kolekcji znajdują się dwa banknoty. Poniższe skany przedstawiają te banknoty.

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 3-04-01-C. Został on wyemitowany w roku 1995 przez Bank of Philadelphia.

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 3-04-02-L. Został on wyemitowany w roku 2003 przez Bank of San Francisco.

Powrót