Unia Wschodnich Karaibów

Unia Wschodnich Karaibów powstała w celu emisji wspólnej waluty dla kilku państw ameryki środkowej.

Emisja banknotów prowadzona jest przez Bank Wschodnich Karaibów. Bank ten emituje walutę o nazwie Dolar Wschodnich Karaibów dzielący się na 100 centów. Waluta ta jest używana w następujących państwach:

 1. Anguilla - U
 2. Antigua i Barbuda - A
 3. Dominika - D
 4. Grenada - G
 5. Montserrat - M
 6. Saint Kitts i Nevis - K
 7. Saint Lucia - L
 8. Saint Vincent i Grenadyny - V

Na powyższej liście obok nazw państw wchodzących w skład Unii znajdują się litery umieszczone na końcu numeru seryjnego wyemitowanego dla danego kraju banknotu. Ponadto banknot każdego kraju ma inny kod paskowy znajdujący się w lewym dolnym rogu jego awersu.

Poza wymienionymi krajami do Unii Wschodnich Karaibów należały w przeszłości również następujące państwa:

 1. Barbados - do roku 1950
 2. Brytyjskie Terytoria Wschodnich Karaibów -w latach 1950 - 1964
 3. Trynidad i Tobago - do roku 1050

Banknoty emitowane przez Bank Wschodnich Karaibów znajdują się na kartach poszczególnych krajów wchodzących w jej skład. W roku 2006 Bank Wschodnich Karaibów wyemitował banknoty zunifikowane, identyczne dla wszystkich krajów. Na poniższym rysunku prezentowane są banknoty zunifikowane.

Prezentowany banknot 5 Dolarów Wschodnich Karaibów nosi w mojej kolekcji oznaczenie 2-24-01. Banknoty takie są używane do dnia dzisiejszego.

Powrót