Trynidad i Tobago

Trynidad i Tobago do roku 1964 było terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii. Jako waluta obowiązywały tam pieniądze emitowane przez Brytyjczyków dla wschodnich Karaibów - Dolar brytyjskich karaibów wschodnich.

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 2-25-01. Banknot ten jest w stanie II.

Waluta wprowadzona po uzyskaniu niepodległości to Dolar Trynidadu i Tobago. Dzieliła się na 100 centów. Na banknotach drukowany był napis "CENTRAL BANK ACT CHAP. 79.02".

Powyższy banknot 1 dolar w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 2-23-02.

Nowa emisja nastąpiła w roku 2002, do poprzedniego oznaczenia dodano jeszcze napis „SERIES” + rok wydania. Banknoty tej emisji charakteryzowały się powiększającymi się numerami banknotu.

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 2-23-03. Banknoty tej emisji są w użyciu do dnia dzisiejszego.

Powrót