Saint Lucia

Do roku 1964 Saint Lucia była terytorium zależnym Wielkiej Brytanii, wchodzącym w skład Brytyjskich Indii Zachodnich. W tym czasie walutą obowiązującą był Dolar Brytyjskich Karaibów Wschodnich.

Powyższy banknot nosi w mojej kolekcji oznaczenie 2-25-01. Banknot znajdujący się w kolekcji jest w stanie II.

Po odzyskaniu niepodległości wyspy należące do Brytyjskich Indii Zachodnich weszły do brytyjskiej wspólnoty narodów i w 1965 roku utworzyły unię walutową zwaną Unią Wschodnich Karaibów. Powołany w tym celu Bank Wschodnich Karaibów emitował wspólną walutę - Dolar Wschodnich Karaibów. Waluta ta była wspólna dla wszystkich wysp wchodzących w skład Unii, ale banknoty używane na poszczególnych wyspach różniły się od siebie dwoma elementami:

  1. Literą na końcu numeru seryjnego banknotu - Saint Lucia miała literę L
  2. Kodem paskowym w lewym dolnym, rogu awersu - Saint Lucia miała kod 10101

Powyższy banknot nosi oznaczenie 2-20-01. Banknot znajdujący się w kolekcji jest w stanie II.

W 2006 roku Unia wschodnich Karaibów wydała banknoty zunifikowane. Poniższy skan przedstawia taki banknot.

Prezentowany banknot 5 Dolarów Wschodnich Karaibów nosi w mojej kolekcji oznaczenie 2-24-01. Banknoty takie są używane do dnia dzisiejszego.

Powrót