Honduras

Lempira jest walutą Hondurasu od 1926 roku. W momencie ustanowienia była równa 1/2 Dolara USA. Dzieli się na 100 Centavos.

Poniższy rysunek przedstawia banknot emitowany do roku 1965. Nazwa emitenta banknotu brzmiała wówczas EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

Powyższy banknot nosi w mojej kolekcji oznaczenie 2-10-01-1. W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W roku 1968 dokonano kolejnej emisji zmieniając nieco wzór banknotu i nazwę emitenta. Teraz brzmiała ona BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

Powyższy banknot nosi w mojej kolekcji oznaczenie 2-10-01-2. W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W roku 1973 dokonano kolejnej niewielkiej zmiany wzoru banknotów.

Powyższy banknot nosi w mojej kolekcji oznaczenie 2-10-01-3. W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Kolejnej zmiany wzoru banknotów dokonano w roku 1980. Należy zaznaczyć, że wszystkie zmiany wzorów banknotów Hondurasu miały niewielki, wręcz kosmetyczny charakter.

Powyższy banknot nosi w mojej kolekcji oznaczenie 2-10-01-A (P68).

Z emisji z roku 1996 pochodzi kolejny banknot. Od tego roku numery seryjne banknotów pisane są zwiększającą się czcionką - dotychczas była ona jednolita.

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 2-10-02-D (P80A).

Z emisji z roku 200 pochodzą kolejne banknoty.

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 2-10-03-A (P84).

Powyższy banknot jest dodrukiem poprzedniego i nosi w mojej kolekcji oznaczenie kodowe 2-10-03-B (P84).

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 2-10-03-C (P85). Banknoty tej emisji są w użyciu do dnia dzisiejszego.

Powrót