Haiti

Od roku 1825 walutą Haiti jest Gourde, które dzieli się na 100 Centymów. W roku 1962 na rynku znajdowały się banknoty wyemitowane jeszcze w roku 1919. W późniejszym okresie były one jeszcze dodrukowywane Na większości banknotów znajdowała się podobizna Francoise Duvaliera - dyktatora Haiti. Banknoty z tej emisji miały charakterystyczną cechę. Banknoty o nominałach 1 i 2 Gourde były wyraźnie mniejsze od banknotów o wyższych nominałach. Różnicę tę widać na poniższych rysunkach.

Banknot ten nosi w mojej kolekcji oznaczenie 2-09-01-1.

Następny banknot nosi oznaczenie 2-09-01-2. W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Banknoty tej emisji były reemitowane w 1973 i 1979 roku.

W roku 1986 wypuszczono nową emisję banknotów zmieniając ich rysunek. Z banknotów tych zniknął też wizerunek Francoise Duvaliera. Pozostawiono natomiast zasadę, że banknoty o nominałach 1 i 2 Gourde były mniejsze od pozostałych. Banknoty z tej emisji przedstawiają poniższe rysunki.

Banknot 1 Gourde nosi w kolekcji oznaczenie 2-09-02-1.

Banknot 25 Gourde nosi w kolekcji oznaczenie 2-09-02-2.

W roku 2000 dokonano zmiany wzoru banknotów. Tym razem nie wyemitowano banknotów 1 i 2 Gourde, stąd wszystkie banknoty miały taki sam rozmiar.

Banknot 10 Gourde nosi w kolekcji oznaczenie 2-09-03.

W roku 2001 wyemitowano banknot 20 Gourde z okazji 200 lecia konstytucji Haiti.

Rocznicowy banknot 20 Gourde nosi oznaczenie 2-09-04.

Kolejnej emisji dokonano w roku 2004, ponownie zmieniając wzór banknotów. Jeden z tych banknotów przedstawia poniższy rysunek.

Banknot 10 Gourde nosi w kolekcji oznaczenie 2-09-04. Banknoty tej emisji używane są do dnia dzisiejszego.

Powrót