Surinam

Do roku 1975 Surinam był kolonią holenderską. W tym czasie jednostką monetarną był gulden, który dzielił się na 100 centów w tym czasie był on emitowany przez administrację holenderską.W roku 1962 w użyciu były banknoty z emisji z roku 1961. Emisja ta zawierała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W roku 1963 miała miejsce kolejna emisja banknotów zrealizowana przez Centrale Bank van Suriname. Emisja ta obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Po odzyskaniu niepodległości przez pewien czas używano banknotów poprzedniej emisji Dopiero 1982 roku wyemitowano nowe banknoty również denominowane w Guldenach. Wzór tych banknotów był zbliżony do banknotów wydawanych przez administrację holenderską. Emisja z roku 1982 obejmowała następujące banknoty:

Poniższe skany prezentują dwa banknoty z tej emisji.

W roku 1986 zmieniono wzór banknotów pozostawiając Guldeny i nie dokonując denominacji. Emisja ta zawierała następujące banknoty:

Poniższe skany prezentują banknoty z tej emisji:

Kolejna emisja to lata 1991-1999. Ponownie zmieniono wzór banknotów bez denominacji. Emisja ta zawierała następujące banknoty:

W związku z postępującą inflacją w roku 2000 dokonano kolejnej emisji banknotów o nowym wzorze, bez denominacji ale obok banknotów o niższych nominałach wydrukowano też banknoty o nominałach wysokich - nawet 25000 Guldenów. Emisja ta obejmowała następujące bankonoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

W roku 2004 dokonano zmiany waluty i denominacji. Dolar Surinamu zastąpił Guldena w stosunku 1 Dolar = 1000 Guldenów. Emisja ta obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce także w roku 2004 i zawierała następujące banknoty:

Poniższe skany prezentują banknoty z tej emisji:

Powrót