Wenezuela

Waluta Wenezueli - Bolivar - została wprowadzona w 1871 roku. Nazwa została nadana od imienia Simona Boliwara. Dzieliła się na 100 centymów.

Emisja z roku 1963 zawierała następujące banknoty:

Poniższy skan przedstawia banknot z tej emisji.

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 1-10-01-X (P45 - P48). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Z roku 1966 pochodzi kolejna emisja wydana z okazji 400 rocznicy założenia Caracas. Emisja ta zawierał tylko jeden banknot:

Poniższy skan przedstawia ten banknot.

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 1-10-02-A (P49). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Kolejna emisja miała miejsca w latach 1968 - 1971. Zawierała następujące banknoty:

Poniższy skan przedstawia banknot z tej emisji.

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 1-10-03-X (P50 - P52). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Emisja z lat 1971 -1974 zawierała następujące banknoty:

Poniższy skan przedstawia banknot z tej emisji.

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 1-10-04-X (P53 - P56). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Kolejna emisja, z roku 1980 zawierała tylko jeden banknot:

Poniższy skan przedstawia banknot z tej emisji.

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 1-10-05-A (P57). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W latach 1980 -1981 wyemitowano dwa banknoty rocznicowe. Banknoty te zostały zaliczone do jednej emisji:

Poniższy skan przedstawia obydwa banknoty z tej emisji:

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 1-10-06-X (P58 - P59). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Kolejna emisja miała miejsce w latach 1981 -1988. W jej skład wchodziły następujące banknoty:

Poniższe skany przedstawiają banknoty z tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1989. Zawierała ona następujące banknoty:

Poniższe skany przedstawiają wszystkie banknoty z tej emisji.

W roku 1989 miała miejsce kolejna emisja z okazji 200 rocznicy urodzin generała Rafaela Urdaneta. Emisja ta zawierała tylko jeden banknot:

Poniższy skan przedstawia ten banknot:

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 1-10-09-A (P71). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W kolejnej emisji z lat 1990 - 1994 znajdowały się następujące banknoty:

Poniższy skan przedstawia banknot z tej emisji:

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 1-10-10-X (P72-P75). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Emisja z roku 1994 zawierała tylko jeden banknot:

Poniższy skan przedstawia ten banknot:

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 1-10-11-A (P76). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W emisji z roku 1997 znalazły się dwa banknoty:

Poniższy skan przedstawia banknot z tej emisji:

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 1-10-12-X (P77-P78). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1998. Banknoty uzyskały specjalne oznaczenie - "połowiczny" znaczek "BCV" w lewym górnym rogu awersu (uzupełniony na rewersie). Emisja zawierała następujące banknoty:

Poniższy skan przedstawia banknot z tej emisji:

W latach 2000 -2001 miała miejsce kolena emisja zawierająca następujące banknoty:

Poniższy skan przedstawia banknot z tej emisji:

Powyższy banknot w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 1-10-14-X (P84-P87). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W roku 2008 przeprowadzono denominację w stosunku 1 Bolivar fuente = 1000 Bolivarów. Nowa waluta została nazwana Bolivar Fuente, ale napis ''Fuente'' nie pojawił się na banknotach. Nowe banknoty wyemitowano w 2007 roku ale weszły one do obiegu w 2008. Emisja ta zawierała następujące banknoty:

Poniższe skany przedstawiają banknoty z tej emisji:

Powrót