Paragwaj

Od roku 1944 walutą Paragwaju jest Guarani. Dzieli się na 100 Centimos.

Banknoty używane w roku 1962 zostały wyemitowane w roku 1952, z reemisją w roku 1963. Emisja ta zawierała następujące banknoty:

Poniższe skany prezentują dwa banknoty z tej emisji:

Banknoty z tej emisji były następnie reemitowane w latach 1982 i 1990. Z uwagi na postępującą inflację nie emitowano już banknotów o niskich nominałach. Wyemitowano następujące nominały banknotów:

Poniższy skan prezentuje jeden z banknotów tej emisji:

Banknot ten nosi w mojej kolekcji oznaczenie 1-09-02-X (P205-P210). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1994 i obejmowała tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot:

Banknot ten nosi w mojej kolekcji oznaczenie 1-09-03-A (P211). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1995. Obejmowała ona banknoty o następujących nominałach:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

Banknot ten nosi w mojej kolekcji oznaczenie 1-09-04-X (P212-P213). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Kolejna emisja miała miejsce w latach 1997-1998. W jej ramach wyemitowano następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje jeden z tych banknotów:

W roku 2000 (z reemisją w 2003) ukazała się kolejna emisja zawierająca tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot:

Banknot ten nosi w mojej kolekcji oznaczenie 1-09-06-A (P220). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W roku 2002 wyemitowano banknot o nominale 1000 Guarani, z okazji 50 rocznicy Banco Central del Paraguay. Na banknocie tym pod cyfrą 1000 umieszczono napis "SERIE 2002" oraz informację o rocznicy banku. Ponadto w dolnym lewym rogu umieszczono wypukły kwadrat, umożliwiający rozpoznanie banknotu przez osoby niewidome i słabo widzące.

Emisja ta obejmowała tylko ten jeden banknot.

Poniższy skan prezentuje ten banknot:

W roku 2004 (z reemisją w 2005) wyemitowano kolejne banknoty zmieniając nieco rysunek. Napis "SERIE 2002" zastąpiono napisem "SERIE 2004" lub "SERIE 2005", usunięto informaję o rocznicy banku, równe dotychczas cyfry w numerze banknotu zastąpiono zwiększającymi się, wartość waluty wyrażoną w tysiacach, w prawym górnym rogu banknotu zastąpiono napisem "MIL" poprzedzonym odpowiednią cyfrą. Emisja ta obejmowała następujące banknoty:

Banknot z tej emisji przedstawia poniższy rysunek.

Kolejny banknot w kolekcji pochodzi zemisji z roku 2008 i jest banknotem polimerowym. Brak jest informacji obanknotach zawartych w tej emisji. Banknot z tej emisji przedstawia poniższy rysunek.

Powrót