Kolumbia

Walutą Kolumbii Peso Oro stało się w roku 1872. Podział Peso Oro na 100 centavos wprowadzono w roku 1872. Do roku 1977 emisja obejmowała tylko 1 banknot:

W latach 1961 - 1964 emitowane były następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

Powyższy banknot o nominale 10 Pesos Oro w mojej kolekcji nosi oznaczenie kodowe 1-07-02-B (P407). Był on emitowany aż do roku 1980.

Kolejna emisja miała miejsce w latach 1966 - 1968. W ramach tej emisji wydrukowano następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1969. Zawierała ona tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot:

Powyższy banknot nosi w mojej kolekcji oznaczenie 1-07-04-A (P412). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Kolejna emisja miała miejsce w latach 1972-1973. W ramach tej emisji wydrukowano następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

Kolejna emisja z roku 1974 zawierała tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot:

Powyższy banknot nosi w mojej kolekcji oznaczenie 1-07-06-A (P417). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Emisja z roku 1977 obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

Powyższy banknot nosi w mojej kolekcji oznaczenie 1-07-07-X (P418-P421). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Następna emisja z lat 1980 -1982 obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

Powyższy banknot nosi w mojej kolekcji oznaczenie 1-07-08-X (P422-P424). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W latach 1982-1984 miała miejsce kolejna emisja. Zawierała ona następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

Emisja z lat 1986 -1987 zawierała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

Powyższy banknot nosi w mojej kolekcji oznaczenie 1-07-10-X (P431-P433A). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W roku 1986 ukazała się też emisja specjalna z okazji 100 lecia konstytucji. Emisja ta zawierała tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot:

Powyższy banknot nosi w mojej kolekcji oznaczenie 1-07-11-A (P434). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Emisja z roku 1987 zawierała również tylko jeden ten sam banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot:

Powyższy banknot nosi w mojej kolekcji oznaczenie 1-07-12-A (P435). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1990. Obejmowała ona następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje ten banknot:

Powyższy banknot nosi w mojej kolekcji oznaczenie 1-07-13-X (P436, P436A). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W roku 1992 wydano emisję okolicznościową z okazji 500 rocznicy wyprawy Kolumba. W ramach tej emisji wydrukowano jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot:

Powyższy banknot nosi w mojej kolekcji oznaczenie 1-07-14-A (P437). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W roku 1993 dokonano kolejnej emisji banknotu z emisji 1-07-14. Emisja ta obejmowała także jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot:

Powyższy banknot nosi w mojej kolekcji oznaczenie 1-07-15-A (P437A). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W roku 1993 zmieniono nazwę waluty z Peso Oro na Peso. Emisja z tego roku obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje ten banknot:

Powyższy banknot nosi w mojej kolekcji oznaczenie 1-07-16-X (P438 - P443). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W 1995 roku ukazała się emisja pamiątkowa z okazji 200 rocznicy urodzin Policarpy Salavarriety (kolumbijakiej Joanny d'Arc). Emisja ta obejmowała tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten banknot:

Powyższy banknot nosi w mojej kolekcji oznaczenie 1-07-17-A (P444). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Kolejna emisja miała miejsce w latach 1996 - 2000. Składała się ona z następujących banknotów:

Poniższy skan prezentuje ten banknot:

Powyższy banknot nosi w mojej kolekcji oznaczenie 1-07-18-X (P445 - P449). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W latach 2001 - 2005 emitowano następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

W roku 2005 rozpoczęto kolejna emisję, zawierającą następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

Powyższy banknot nosi w mojej kolekcji oznaczenie 1-07-20. W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 2014. Obejmowała ona następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

Powrót