Peru

Waluta Sol de Oro obowiązywała w Peru od roku 1901. Na banknocie znajdował się napis „DE ACUERDO CON LA LEY 13958”. Dzieliła się na 100 centavos.Pierwsza emisja uwzględniona w kolekcji pochodzi z 1962 roku, z dodrukiem w roku 1964. Obejmowała ona następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

W roku 1965 pojawił się nowa emisja z banknotami o nieco tylko zmienionym wzorze i kolorystyce. Emisja ta zawierała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

Kolejna emisja pojawiła się w roku 1968. W emisji tej zmieniono wzór banknotów. Emisja obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

W 1969 roku pojawiła się nowa emisja, o identycznym wzorze jak w emisji 1-06-03, natomiast napis na banknotach zmienił się z „DE ACUERDO CON LA LEY 13958” na „DE ACUERDO CON SU LEY ORGANICA”. Emisja ta obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

W roku 1975 następuje kolejna emisja banknotów o identycznym wzorze. Emisja ta obejmuje następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje jeden z tych banknotów:

W 1976 roku wyemitowano kolejne banknoty o zmienionym wzorze. Banknoty te pochodziły z różnych drukarni i miały różną wielkość. Emisja ta obejmowała następujące banknoty:

Poniższe skany prezentują banknoty należące do tej emisji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1979. Zawierała ona następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1981. W ramach tej emisji dostępne były następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

Kolejna emisja miała miejsce w latach 1982 i 1985. Obejmowała ona jedynie dwa banknoty:

Banknot 500 Soles de Oro był wyraźnie mniejszy od banknotu 50000 Soles de Oro oraz od banknotów z poprzednich emisji. Banknot ten został zaprezentowany na poniższym skanie:

Kolejna emisja miała miejsce w roku 1985. Obejmowała ona również dwa banknoty:

Obydwa banknoty zostały wyemitowane 23.8.1985. Poniższy skan przedstawia banknot z tej emisji:

Do dnia dzisiejszego nie udało się zdobyć skanu banknotu z tej serii, Banknoty z tej serii zostały uzyskane w wyniku nadruku nazwy banku i nowego nominału na banknotach 1-06-08-A oraz 1-06-08-B. Banknot z tej emisji nosi w kolekcji oznaczenie kodowe 1-06-10-X (P126 - P127). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W 1985 roku zmieniono walutę i zdenominowano ją stosunku 1 Inti = 1000 Soles de Oro. Banknoty pochodziły z różnych drukarni i różniły się rysunkiem. W ramach tej emisji, która trwała do roku 1990, wydrulowano następujące banknoty:

Poniższe skany prezentują jedenaście banknotów z tej emisji:

W roku 1991 dokonano denominacji banknotów w stosunku 1 Nuevo Sol = 1000000 Intis. Opracowano też nowy wzór banknotów. Emisja ta zawierała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

Powyższy banknot nosi w kolekcji oznaczenie 1-06-12-X (P151 - P155). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W roku 1994 i 1995 miała miejsce kolejna emisja. Zawierała ona następujące banknoty:

Banknoty te miały identyczny wzór jak banknoty z emisji 1-06-12. W przypadku tej emisji doszedł jedynie banknot 200 Nuevos Soles zaprojektowany w tej samej stylistyce.

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

Powyższy banknot nosi w kolekcji oznaczenie 1-06-12-X (P156 - P162). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W roku 1996 (dokładnie 25.4.1996) miała miejsce kolejna emisja. Zawierała ona następujące banknoty:

Banknoty te miały identyczny wzór jak banknoty z emisji 1-06-12.

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W roku 1997 (dokładnie 11.6.1997) miała miejsce kolejna emisja. Zawierała ona następujące banknoty:

Banknoty te miały identyczny wzór jak banknoty z emisji 1-06-12.

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

Powyższy banknot nosi w kolekcji oznaczenie 1-06-15-X (P166 - P168). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W roku 1998 (dokładnie 6.8.1998) miała miejsce kolejna emisja. Zawierała ona tylko jeden banknot:

Banknot te miał identyczny wzór jak odpowiedni banknot z emisji 1-06-12.

Poniższy skan prezentuje ten banknot:

Powyższy banknot nosi w kolekcji oznaczenie 1-06-16-X (P169). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W roku 1999 (dokładnie 20.5.1999) miała miejsce kolejna emisja. Zawierała ona następujące banknoty:

Banknoty te miały identyczny wzór jak banknoty z emisji 1-06-12.

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

Powyższy banknot nosi w kolekcji oznaczenie 1-06-17-X (P170 - P172). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

Kolejna emisja miała miejsce w roku 2000. Zawierała ona tylko jeden banknot:

Banknot te miał identyczny wzór jak odpowiedni banknot z emisji 1-06-12.

Poniższy skan prezentuje ten banknot:

Powyższy banknot nosi w kolekcji oznaczenie 1-06-18-X (P173). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W roku 2001 i 2004 miała miejsce kolejna emisja. Zawierała ona następujące banknoty:

Banknoty te miały identyczny wzór jak banknoty z emisji 1-06-12.

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji:

Kolejnej emisji dokonano w roku 2005. Podobnie jak poprzednio wyemitowane banknoty miały identyczny wzór. W emisji tej znalazły się następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Powrót