Chile

W 1960 roku jako walutę Chile wprowadzono Escudo zastępując dotychczas stosowane Peso w stosunku 1 Escudo = 1000 Peso. Banknoty te były zostały wydrukowane w roku 1962 w różnych drukarniach, miały różne wzory i różne wielkości. Emisja z 1962 roku obejmowała następujące banknoty:

Poniżej przedstawiono dwa różne banknoty z tej emisji:

W roku 1967 wyemitowano banknoty o nowym wzorze. Emisja ta obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan przedstawia jeden z takich banknotów.

W roku 1975 nastąpiła dewaluacja i Escudo zastąpiono Peso, dewaluując dotychczasową walutę w stosunku 1 Peso = 1000 Escudo. Emisja ta obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan przedstawia jeden z takich banknotów.

W 1994 wyemitowano jeden banknot:

Banknot ten posiadał wtopiony pasek metalizowany.

Banknot ten nosi w mojej kolekcji oznaczenie 1-03-04-A (P157). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W roku 1997 dokonano kolejnej emisji, zawierającej również tylko jeden banknot:

Banknot ten był drukowany do roku 2003. Przedstawia go poniższy rysunek:

Banknot ten nosi w mojej kolekcji oznaczenie 1-03-05-A (P158). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W roku 1998 następuje kolejna emisja i tym razem również jednego banknotu:

Poniższy skan przedstawia ten banknot:

Banknot ten nosi w mojej kolekcji oznaczenie 1-03-06-A (P159). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W roku 2004 dokonano kolejnej emisji jednego banknotu:

Wzór tego banknotu był identyczny jak w emisji 1-03-05, natomiast banknot miał wtopioną wkładkę polimerową. Poniższe skany przedstawiają obydwa banknoty:

W roku 2009 dokonano kolejnej emisji. Tym razem emitowany banknot jest całkowicie wykonany z materiału polimerowego. Ponieważ w chwili obecnej brak jest jeszcze wzmianek na temat tej emisji w dostępnych materiałach nie można określić ile i jakich banknotów liczyła emisja. W mojej kolekcji znajduje się banknot o nominale 5000 Pesos.

Poniższy skan przedstawia ten banknot:

Powrót