Brazylia

Pierwsza waluta brazylijska znajdująca się w kolekcji została wprowadzona w roku 1942. Zastąpiła monetę o nazwie Mil Rais. Dzieliła się na 100 centavo.

Do roku 1967 obowiązywała waluta o nazwie Cruzeiro.

W roku 1961 wyemitowano jeden banknot zastępczy o nominale 5 Cruzeiros. Poniższy skan przedstawia ten banknot.

Banknot ten nosi w mojej kolekcji oznaczenie kodowe 1-02-02-A (P166).

W tym samym 1961 roku wyemitowana też została cała seria banknotów ostatecznych. W ramach tej emisji dostępne były banknoty o następujących nominałach:

Poniższy skan przedstawia banknot z tej emisji.

W roku 1962 dokonano kolejnej emisji. W ramach tej emisji dostępne były banknoty o następujących nominałach:

Poniższy skan przedstawia banknot z tej emisji.

W związku z rosnącą inflacją w roku 1965 dokonano kolejnej emisji obejmującej tylko 2 banknoty:

Poniższy skan przedstawia banknot z tej emisji.

Banknot ten nosi w mojej kolekcji oznaczenie 1-02-05-X (P182A, P182B). W chwili obecnej brak go w kolekcji.

W 1967 roku nastąpiła zmiana waluty na cruzeiro novo i denominacja w stosunku 1 cruzeiro novo = 1000 cruzeiros. Banknoty z tej emisji to przestępowane banknoty emisji 1-02-04 i 1-02-05. Pieczęć okrągła zawiera napis BANCO CENTRAL i nowy nominał. W ramach tej emisji dostępne były banknoty o następujących nominałach:

Poniższe skany przedstawiają banknoty z tej emisji.

W 1970 roku nastąpiła wymiana jednostki z "cruzeiro novo" na "cruzeiro" bez denominacji. Wprowadzono nowy wzór banknotów. W ramach tej emisji dostępne były banknoty o następujących nominałach:

Poniższe skany przedstawiają pięć banknotów z tej emisji.

Powyższe banknoty w mojej kolekcji noszą oznaczenia kodowe 1-02-07-A (P191) oraz 1-02-07-B (P191A). Są to banknoty o wartości 1 Cruzeiro każdy. Różnią się jedynie kolorem tła, na którym znajduje się głowa wolności:

W roku 1972 wyemitowano banknot 500 Cruzeiros z okazji 150 rocznicy niepodległości Brazylii. Banknot ten prezentuje poniższy skan:

W roku 1978 wprowadzono nowy wzór banknotów z podwójnym rysunkiem, z których jeden był odwrócony – podobnie jak w kartach. W emisji z 1978 roku znajdował się tylko jeden banknot o nominale 1000 Cruzeiros. Przedstawia go poniższy skan:

W roku 1981 wyemitowano kolejne banknoty o wzorze identycznym jak banknot z emisji 1-02-09. Tym razem emisja obejmowała następujące banknoty:

Poniższe skany prezentują pięć banknotów z tej emisji:

Początkowo emisja ta obejmowała jedynie banknoty A - E. Jednakże w związku z dużą inflacją rozszerzono tę emisję w latach 1984 -1986 o banknoty o wyższych nominałach, zmieniając jednocześnie wzór banknotów. Banknoty F, G, H z tej emisji stały się podstawą emisji 1-02-11.

Poniższy skan przedstawia taki banknot:

W roku 1986 wprowadzono walutę cruzado i dokonano denominacji dotychczasowej waluty w stosunku 1 cruzado = 1000 cruzeiro. W tej emisji stare banknoty F, H z emisji 1-02-10 zostały przestępowane okrągłą pieczęcią z napisem „BANCO CENTRAL DO BRASIL” i nowym nominałem. W ramach tej emisji dostępne były banknoty o następujących nominałach:

Poniższy skan przedstawia taki banknot:

Jednocześnie z emisją banknotów przestemplowanych z cruzeiro na cruzado rozpoczęto również druk nowych banknotów bez pieczęci i z wydrukowanym już nowym nominałem. W ramach tej emisji dostępne były banknoty o następujących nominałach:

Poniższe skany przedstawiają dwa banknoty z tej emisji:

Również w 1986 nastąpiła kolejna emisja okolicznościowa z okazji 100 rocznicy urodzin kompozytora Hectora Vila Lobos. W ramach tej emisji ukazał się tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten właśnie banknot:

W związku z rosnącą inflacją w roku 1987 nastąpiła kolejna emisja. Emisja ta obejmowała następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje ten właśnie banknot:

W roku 1989 nastąpiła kolejna zmiana waluty i denominacja. Wymiana nastąpiła w stosunku 1 cruzado novo = 1000 cruzados. Banknoty starej emisji otrzymały nadruk w kształcie trójkąta z nowym nominałem. W ramach tej emisji dostępne były następujące banknoty:

Poniższe skany prezentują wszystkie trzy banknoty:

Wraz z wprowadzeniem emisji przestemplowanej rozpoczęto też druk banknotów z nowym nominałem i walutą. W ramach tej emisji dostępne były następujące banknoty:

Poniższy skan przedstawia taki banknot:

Również w roku 1989 dokonano emisji z okazji stulecia republiki. W ramach tej emisji wydrukowano tylko jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje ten właśnie banknot:

W roku 1990 dokonano kolejnej emisji, zawierającej także tym razem jeden banknot:

Poniższy skan przedstawia ten właśnie banknot:

Również w roku 1990 nastąpiła zmiana jednostki monetarnej w stosunku 1 cruzeiro = 1 cruzado novo. W tej emisji nową jednostkę przedstawiała prostokątna pieczęć na banknocie. Pieczęcią opatrzono banknoty z emisji 1-02-16, 1-02-17 i 1-02-18. W ramach tej emisji dostępne były następujące banknoty:

Banknoty A i B to przestemplowane banknoty z emisji 1-02-16, natomiast banknoty C i D to banknoty z emisji (odpowiednio) 1-02-17 oraz 1-02-18.

Poniższe skany przedstawiają wszystkie banknoty z tej emisji:

Wydano również nową emisję banknotów. Banknoty z tej emisji miały identyczny wzór jak poprzednio ale już nową jednostkę. Ponadto do trzech banknotów z emisji 1-02-19 dodano jeszce 6 kolejnych banknotów o wyższych nominałach. Banknoty tej emisji były emitowane do 1993 roku. W ramach tej emisji dostępne były następujące banknoty:

Poniższe skany przedstawiają osiem banknotów z tej emisji:

W roku 1992 dokonano dodatkowej emisji zawierającej tylko jeden banknot:

Poniższy skan przedstawia ten banknot:

W 1993 roku dokonano zmiany waluty i denominacji w stosunku 1 Cruzeiro Real = 1000 Cruzeiros. Początkowo pieniądze były opatrzone okrągłą pieczęcią z nowym nominałem i walutą. W ramach tej emisji dostępne były następujące banknoty:

Poniższy skan przedstawia banknot z tej emisji:

Wydano również banknoty z nowym wzorem i pozbawione stempla zmieniającego wartość i walutę, ale o wyższych nomoinałach. W ramach tej emisji dostępne były następujące banknoty:

Poniższy skan przedstawia banknot z tej emisji:

W roku 1994 dokonano kolej zmiany waluty i denominacji w stosunku 1 Real = 2750 Cruzeiros Reais. Opracowano też nowy wzór banknotów. W ramach tej emisji dostępne były następujące banknoty:

Poniższy skan przedstawia banknot z tej emisji:

W roku 2000 wyemitowano banknot z okazji 500 rocznicy odkrycia Brazyli. W skład tej emisji wchodził tylko jeden banknot:

Poniższy skan przedstawia ten banknot:

W roku 2001 wyemitowano dwa kolejne banknoty:

Poniższy skan przedstawia banknot z tej emisji:

W roku 2003 miała miejsce kolejna emisja. Tym razem wyemitowano następujące banknoty:

Poniższy skan przedstawia banknot tej emisji:

W roku 2010 wyemitowano następujące banknoty:

Banknoty te uzupełniły emisję 1-02-27, banknoty te zostały reemitowane w 2013. Poniższy skan przedstawia jeden z tych banknotów:

Powrót