Argentyna

Pierwsza moneta argentyńska została wprowadzona w roku 1851. Była to moneta w systemie dziesiętnym. Dzieliła się na 100 centavo.

W latach 1960 - 1969 obowiązywała waluta o nazwie Peso Moneda Nacional. W ramach tej emisji dostępne były banknoty o następujących nominałach:

Poniższy skan przedstawia banknot C - 100 Pesos z tej emisji.

W tym czasie w użyciu był również banknot o nominale 10 Pesos, który pochodził z emisji zroku 1954, a nie miał swego odpowiednika w powyżsej emisji. Dla potrzeb niniejszej kolekcji został on potraktowany jak kolejny banknot z tej samej emisji:

Poniższy skan przedstawia banknot H - 10 Pesos z tej emisji.

W roku 1969 wprowadzono nową walutę o nazwie Peso Ley. Poprzednią walutę zdenominowano w stosunku 1:100, tzn. 1 Peso Ley = 100 Peso Moneda Nacional. Na banknotach z poprzedniej emisji nadrukowano (na owalnym polu z lewej strony ''xx Peso(s) Ley 18.188''). W użyciu były następujące banknoty:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W roku 1970 wprowadzono nowy wzór banknotów, gdzie pod nominałem banknotu znajdował się napis ''Ley 18.188''. Wartość banknotów była identyczna jak w przypadku emisji 1-01-02. W ramach tej emisji dostępne były banknoty o następujących nominałach:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W roku 1973 wyemitowano nowe banknoty, zmieniając napis z ''Ley 18.188'' na ''Decreto-Ley 18.188''.W ramach tej emisji dostępne były banknoty o następujących nominałach:

Poniższe skany prezentują banknoty z tej emisji.

W 1976 roku z banknotów emisji 1-01-04 usunięto całkowicie napis „Decreto-Ley 18.188”. Wartość banknotów pozostała niezmieniona. W ramach tej emisji dostępne były banknoty o następujących nominałach:

Poniższe skany prezentują banknoty z tej emisji.

W 1983 roku nazwę waluty zmieniono z Peso na Peso Argentino. Wartość waluty nie uległa zmianie. W ramach tej emisji dostępne były banknoty o następujących nominałach:

Poniższe skany prezentują siedem banknotów z tej emisji.

W 1985 roku dokonano denominacji waluty. 1000 Pesos Argentinos zastąpił jeden Austral. W tej emisji dokonano przestemplowania emisji 1-01-06 stemplem z wartością monety i literą ''A'' przekreśloną dwoma poziomymi kreskami. W ramach tej emisji dostępne były banknoty o następujących nominałach:

Poniższe skany prezentują dwa banknoty z tej emisji.

Równolegle z banknotami emisji 1-01-07, przestemplowanymi na Australe z banknotów wcześniejszej emisji wydano też nową serię z napisami wartości banknotów denominowanych w Australach. W ramach tej emisji dostępne były banknoty o następujących nominałach:

Poniższe skany prezentują wszystkie banknoty z tej emisji.

W tym samym czasie prowincje argentyńskie również wydawały bony denominowane w Australach. Do chwili obecnej udało się zgromadzić bony wydawane przez trzy z Argentyńskich prowincji.

Na kolejnych skanach znajdują się znajdujące się w kolekcji banknoty emitowane przez prowincje argentyńskie.

W związku z dużą inflacją w roku 1989 dokonano kolejnej emisji, ograniczając ją do banknotów o dużych nominałach. W tym celu wykorzystano banknoty z emisji 1-01-05, zamazując napis Pesos i stemplując je kwadratową pieczęcią z dwukrotnie przekreśloną literą A (symbol Australa) oraz napisem XX MIL oznaczającą wartość banknotu - ta była identyczna jak wartość Pesos w emisji 1-01-05. W ramach tej emisji dostępne były banknoty o następujących nominałach:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Jednocześnie z emisją 1-01-10, rozpoczęto emitować banknoty o wysokich nominałach Australi na banknotach o zmienionym wzorze. W ramach tej emisji dostępne były banknoty o następujących nominałach:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W 1991 roku dokonano kolejnej denominacji, zastępując 10000 Australi przez 1 Peso. W ramach tej emisji dostępne były banknoty o następujących nominałach:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Prowincje argentyńskie dalej wydawały bony tym razem denominowane w Peso. W chwili obecnej w kolekcji znajduje się jeden z takich banknotów.

Poniższy skan prezentuje banknot emitowany przez prowincje argentyńskie.

W roku 1997 dokonano zmiany wzoru banknotów bez denominacji waluty. W ramach tej emisji dostępne były banknoty o następujących nominałach:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

W roku 2002 dokonano kolejnej, tym razem minimalnej zmiany wzoru banknotów. Jedyną różnicą był brak napisu 'CONVERTIBLES DE CURSO LEGAL', widocznego na banknotach serii 1-01-14. W ramach tej emisji dostępne były banknoty o następujących nominałach:

Poniższe skany prezentują banknoty z tej emisji.

W roku 2012 wydano banknot okolicznościowy z okazji 60 rocznicy śmierci Marii Evy Peron. Emisja ta obejmowała jeden banknot ale drukowano go w roku 2012 i 2013:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Banknotu z tej emisji brak w kolekcji.

W roku 2015 Bank Argentyny wydał banknot poświęcony Wyspom Malwinom. Emisja ta obejmowała jeden banknot:

Poniższy skan prezentuje banknot z tej emisji.

Banknotu z tej emisji brak w kolekcji.

Powrót